website builder
Mobirise

Bemutatkozás

Gyál Város Bölcsődéje 1982 óta végzi városunkban a családban nevelkedő gyermekek szakszerű gondozását, nevelését 20 hetes kortól 36 hónapos korig, illetve a nevelési év végéig. Gyál Város Önkormányzata 2013-ben teljesen felújította és kibővítette az intézményt mintegy 250 millió forint értékben. A bölcsőde épületének területét a duplájára növelték, új bútorokat, játékokat szereztek be, az intézményben foglalkoztatottak számát pedig 12-vel bővítették. Az új épületrészben tornaszobát alakítottak ki, a régi szárnyat modernizálták, a teljes ingatlant akadálymentesítették. A bővítés során 4 új csoportszoba, tornaszoba és modern só szoba került kiépítésre. A bölcsődei férőhelyek száma 108 főre emelkedett.

Mobirise

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, de együttműködik más intézményekkel, egymás kompetencia határának tiszteletben tartásával:

- Védőnői Szolgálat
- Házi Gyermekorvosi Szolgálat
- Nevelési Tanácsadó
- Családsegítő Központ
- Óvoda
- Gyámhatóság

A bölcsőde feladata a rábízott gyermekek nevelése, gondozása, ezen belül az egészséges testi, szellemi, érzelmi fejlődéséhez szükséges biztonságos környezet megteremtése.

A bölcsődébe felvehetők azok a kisgyermekek, akiknek szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani gyermekük napközbeni gondozását, nevelését. Az intézmény felvételi szabályzata határozza meg a felvétel rendjét.

A gyermekek legfontosabb napi tevékenysége a játék. A játék feltételeinek megteremtése a bölcsőde feladata. A gyermekek testi, lelki, érzelmi fejlődését szakképzett kisgyermeknevelők segítik, emelt szintű és felsőfokú szakképesítéssel. Kisgyermeknevelőink a rájuk bízott gyermekeket a legnagyobb felelősséggel, szakmai tudással szeretettel veszik körül.  

Intézményünkbe bekerülő gyermekek első napjait a szülővel együtt tölthetik, ezt nevezzük anyás beszoktatásnak. A kisgyermeknevelő fokozatosan veszi át a gondozási műveleteket a szülőtől, kialakítja a kapcsolatot a szülővel és a gyermekkel a zökkenőmentes adaptáció érdekében.  

Az egészséges fejlődés érdekében fontos a friss levegőn való szabad mozgás biztosítása. A megfelelő változatos játszótéri eszközök mellet, fedett terasz, és modern pancsolási lehetőség áll a gyermekek rendelkezésére.  

Az intézmény tálalókonyhával rendelkezik. A központi konyhának köszönhetően ízletes elegendő táplálékhoz jutnak a gyermekek. A bölcsődés korú gyermekeknek szakképzett élelmezésvezető állítja össze az étlapot, mely igazodik ennek a korosztálynak az energia, tápanyag igényeihez. A gyermekek étrendje változatos, sok zöldség, főzelékféle, gyümölcs, minden nap tej, tejtermékek szerepelnek benne.  

A bölcsődei szakmai munkája igazodik a „Bölcsődei Nevelés – Gondozás Országos Alapprogramjához”. Az Intézményt a Városi Gyermekgondozónők a Bölcsődéért Egyesület, mint civil szervezet támogatja.